Wij zijn Phlinq

Wij zijn Phlinq

Wij stimuleren zelfredzaamheid met positieve gedragsbeïnvloeding

De zorg staat onder druk. Behandelingen om nieuwe problemen op te lossen schieten uit de grond. Maar wie kijkt naar de kern van de problematiek? Wij geloven dat positieve gedragsbeïnvloeding en zelfredzaamheid de oplossing zijn. We hebben praktische trainingen ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein. 

De zorg staat onder druk. Behandelingen om nieuwe problemen op te lossen schieten uit de grond. Maar wie kijkt naar de kern van de problematiek? Wij geloven dat positieve gedragsbeïnvloeding en zelfredzaamheid de oplossing zijn. We hebben praktische trainingen ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein.

Onze diensten in het sociaal en publiek domein

Phlinq zet zich in voor een vitale maatschappij en een gezond leefklimaat.
Door zorgvuldige en doelmatige inzet van beschikbare maatschappelijke middelen streven wij naar een zo groot mogelijk resultaat. Ons team van professionals
staat voor je klaar. Samen voor de beste aanpak en oplossing.
Lees meer..

Winnen doen we samen.
Phlinq heeft een aantal praktijkgerichte trainingen ontwikkeld voor professionals in het publiek en sociaal domein. De aangereikte handvatten en aangeleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in jouw praktijk. De professionals van Phlinq adviseren je graag op het gebied van zorg, openbare orde, veiligheid en beleid.
Lees meer..

Creating impact on society

Wij zijn Phlinq. Wij halen het beste uit mensen én organisaties. Met behulp van praktische trainingen, onderzoek en begeleiding sturen wij aan op zelfredzaamheid, gedragsbeïnvloeding en effectiviteit in de zorg. Wij zetten niet de patiënt of een behandeling centraal, maar stellen de achterliggende problematiek aan de kaak. Anders kijken, anders doen! Wij zijn het kenniscentrum in het sociaal domein dat het écht anders doet. 

Kenniscentrum sociaal domein

Kenniscentrum sociaal domein: een positieve blik op mens en maatschappij

De trainingen van Phlinq in de praktijk  

Onderstaande video is in 2023 opgenomen tijdens een trainingsdag bij Uras Group, waar Phlinq een training over onder andere verward gedrag mocht geven.

Kenniscentrum sociaal domein: onderzoek en trainingen in soft skills

Omgaan met verward gedrag op straat, probleemjongeren en verslaafden; wij bieden professionals in het sociale domein handvatten die positieve gedragsbeïnvloeding mogelijk maken.

Binnen onze onderzoeken kijken we naar de oorzaak van problemen, niet naar het gevolg. We maken de oorzaak concreet en gaan op zoek naar oplossingen voor complexe vraagstukken; zoals onbegrepen gedrag, verward gedrag of verslavingszorg. Meer weten over onze onderzoeken? Kijk dan op onze onderzoekspagina

In ons werk nemen we je mee in onze visie. Hoe maak je anderen zelfredzaam en laat je hen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie?

Wij staan voor positieve verandering in de samenleving. Met onze visie om problemen bij de kern aan te pakken, inspireren we professionals en bedrijven om samen het verschil te maken. Door anders te denken en anders te doen, bouwen we samen aan een betere wereld. De zorg staat onder druk, dus dat is nodig! 

Kenniscentrum sociaal domein leiderschapstraject
trainingen sociaal domein leiderschapstraject
Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding en zelfredzaamheid: Anders kijken, anders doen

Gedragsbeinvloeding en trainingen via Phlinq

Onze missie? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen en waar mensen op hun eigen manier verantwoordelijkheid nemen. Niemand valt buiten de boot. Dus stimuleren we het nemen van verantwoordelijkheid en stellen de bron van bijvoorbeeld onbegrepen gedrag centraal. En niet de klachten die het gevolg zijn van dit onbegrepen gedrag. 

Tijdens onze trainingen leren we jou en je collega’s hoe je gedragsbeïnvloeding, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel stimuleert bij anderen. Op straat, op je werk en thuis. Onze trainingen zijn praktisch en worden gegeven door professionals met jarenlange praktijkervaring. Wij geven trainingen o.a. aan boa’s, op scholen, in zorginstellingen en voor gemeenten.