Wij helpen gemeenten en MKB met de juiste zorg en begeleiding op maat

Gemeenten, zorgaanbieders en de GGD’s hebben de handen vol aan bewoners met
psychische klachten. Wachtlijsten nemen toe en het straatbeeld verandert.
Wij helpen bewoners die de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen snel weer minder afhankelijk van de zorg te maken.

We kijken naar wat een haalbaar perspectief is voor deze mensen en werken daar methodisch naar toe.

Wij helpen gemeenten en MKB met de juiste zorg en begeleiding op maat

Gemeenten, zorgaanbieders en de GGD’s hebben de handen vol aan bewoners met
psychische klachten. Wachtlijsten nemen toe en het straatbeeld verandert.
Wij helpen bewoners die de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen snel weer minder afhankelijk van de zorg te maken.

We kijken naar wat een haalbaar perspectief is voor deze mensen en werken daar methodisch naar toe.

Hoe ons traject eruit ziet

Kenniscentrum sociaal domein

1

Intakegesprek

Een intakegesprek is bij ons altijd binnen twee weken mogelijk.

Gedragsbeinvloeding

2

PVA en screening met EasyBlue

Binnen 1 week na het intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt en vindt de screening met EasyBlue plaats.

Gedragsbeinvloeding

3

Tweede EasyBlue screening

Er wordt waar nodig tijdig bijgestuurd middels een nieuw PVA.

4

Uitstroom of afschalen/opschalen

Op basis van een uitgebreide evaluatie brengen we een advies uit.

Hoe wij direct impact maken:

Met onze bewezen EasyBlue-methode en bijbehorende ziens- en handelwijze brengen wij de problemen van onze patiënten in kaart.

Vervolgens stellen we een begeleidingsplan op. Het is ons doel om de patiënt zo snel mogelijk weer mee te laten draaien in de maatschappij.

Bewoners weer zelfredzaam maken dus. Dat lukt bijna altijd en daar zijn we trots op!

Waar wij in uitblinken:

Gedragsbeinvloeding

WMO ondersteuning

We bieden patiënten de ondersteuning die ze verdienen. Bewoners binnen de Gemeenten Hoeksche Waard, Nissewaard, Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht kunnen een beroep op ons doen voor specialistische individuele ggz begeleiding in ambulante setting voor volwassenen.

Daarbij hanteren we geen wachtijst, je kunt binnen 2 weken een intake van ons verwachten. Wanneer wij geen contract hebben met een gemeente mag zij uiteraard nog steeds een beroep op ons doen.

Gedragsbeinvloeding

Bemoeizorg (oggz)

De OGGZ zet zich in voor het signaleren en bestrijden van risicofactoren en het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen. Ook functioneert de OGGZ als meldpunt voor signalen van crisis (of dreiging daarvan) bij kwetsbare mensen.

 

Een deel van de doelgroep bestaat uit zogenoemde ‘zorgwekkende zorgmijders’, die vaak een onzichtbaar, marginaal bestaan leiden. Of die juist zichtbaar zijn vanwege het veroorzaken van overlast, maar die zich niet laten helpen of begeleiden.

 

Wij leveren begeleiding binnen de oggz aan zorgwekkende zorgmijders en leiden deze mensen snel toe naar passende zorg, of beheersen de situatie zodat overlast en druk op het ambtelijk apparaat wordt verminderd.

Kenniscentrum sociaal domein

Overig

  • Wij ondersteunen MKB ondernemers en hun medewerkers bij het voorkomen van langdurig verzuim. Wij weten als geen ander dat Verzuim vaak niet opzichzelf staat maar voortkomt vanuit een samenhang van verschillende problematiek en de ernst daarvan. Met onze doeltreffende ziens – en handelswijze waarin we gebruik maken van EasyBlue creëren wij een blauwdruk van de situatie van een medewerker vanuit waar wij een doeltreffend advies kunnen uitbrengen en een medewerker eventueel ook kunnen begeleiden.
    We werken samen met verzekeringen als a.s.r. en Goudse om een doorbraak te bieden in langdurigverzuim binnen de AOV.

  • We ondersteunen veiligheidsdiensten bij escalaties met onderliggende zorgproblemen. Openbare orde en Veiligheid

  • We nemen casussen over van andere partijen of bieden de expertise die zij niet in huis hebben.

 

  • Ook bieden wij budgetcoaching.

Geen wachtlijsten.
Door onnodige zorg te voorkomen en doorstroming te stimuleren, kunnen wij altijd snel schakelen.

Gespecialiseerd in multi-problematiek.
Onze focus ligt op het begrijpen en oplossen van de lastigste casussen.

Veel expertise in huis.
Van budgetcoach tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige, alles onder één dak.

Wij stimuleren doorstroming.
Geen onnodige zorg of overbelasting van het zorgsysteem. Wij willen patiënten snel weer onderdeel van de maatschappij laten zijn.

We zijn een kenniscentrum.
We bieden ook trainingen aan onder andere BOA’s, ambtenaren en agenten over de omgang met verward gedrag, verslavingsgedrag en pubergedrag.

Wat ons onderscheidt

[wdcl_image_carousel _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”6.2.0.0″ /]

Kennismaken met Phlinq

Wij zijn Phlinq. En wij doen het anders! Geen onnodige zorg. Geen lange trajecten. Wij kijken naar de kern van een probleem. We lossen het probleem op. Wij maken patiënten zo snel mogelijk zelfredzaam. Zodat een patiënt geen patiënt meer hoeft te zijn.

  • 20 jaar ervaring met vernieuwende en bewezen oplossingen.
  • We stimuleren ketensamenwerking voor betere zorg.
  • Begeleiden in plaats van behandelen.
  • Nevenschade voorkomen door de doorlooptijd van een traject zo kort mogelijk te maken.

Wil je vrijblijvend meer informatie opvragen?

Vul onderstaand contactformulier in, dan nemen wij contact met je op.

15 + 8 =