Advies, Training en Coaching

Winnen doen we samen. Phlinq heeft een aantal praktijkgerichte trainingen
ontwikkelt voor professionals in het maatschappelijk domein. De aangereikte
handvatten en aangeleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in jouw praktijk. De
professionals van Phlinq adviseren je graag op het gebied van zorg, openbare orde
en veiligheid en beleid.

Advies & Coaching

Wanneer het aan kennis ontbreekt is Phlinq er om te adviseren. Wanneer het niet (meer) aan kennis ontbreekt is Phlinq er om je te coachen in de praktijk hoe opgedane kennis te implementeren.

De ervaring leert dat weten wat je moet/kan doen niet automatisch leidt tot het ook daadwerkelijk doen.

Wanneer je opgedane kennis en adviezen tot uiting wilt brengen en mensen mee wil nemen in een transitie, of draagkracht wilt creëren voor bijvoorbeeld een beleidsverandering dan vraagt dit skills. Phlinq is er om je in de praktijk te coachen om een resultaat te creëren en tijdens het creëren de skills op te laten doen.

Voor wie?
Directeuren, management en seniorbeleidsmedewerkers

Door wie?
Expert met kennis en ervaring opgedaan in de praktijk

Trainingen

Kant en klaar of liever op maat? Jij schetst de situatie en de uitdagingen, Phlinq trekt exact de juiste conclusie en biedt het juiste aan op een presenteerblaadje. 

Of het nu gaat om communicatie, luisteren, delegeren of leiden, impact maken voor jou en uiteindelijk door jou is voor ons de mooiste uitdaging.

Dit zijn onze trainingen en trajecten in een overzicht, wil je liever op maat of heb je twijfels over wat het beste past? Twijfel niet langer en neem contact met ons op.

Advies & Coaching

Wanneer het aan kennis ontbreekt is Phlinq er om te adviseren. Wanneer het niet (meer) aan kennis ontbreekt is Phlinq er om je te coachen in de praktijk hoe opgedane kennis te implementeren.

De ervaring leert dat weten wat je moet/kan doen niet automatisch leidt tot het ook daadwerkelijk doen.

Wanneer je opgedane kennis en adviezen tot uiting wilt brengen en mensen mee wil nemen in een transitie, of draagkracht wilt creëren voor bijvoorbeeld een beleidsverandering dan vraagt dit skills. Phlinq is er om je in de praktijk te coachen om een resultaat te creëren en tijdens het creëren de skills op te laten doen.

Voor wie?
Directeuren, management en seniorbeleidsmedewerkers

Door wie?
Expert met kennis en ervaring opgedaan in de praktijk

Trainingen

Kant en klaar of liever op maat? Jij schetst de situatie en de uitdagingen, Phlinq trekt exact de juiste conclusie en biedt het juiste aan op een presenteerblaadje. 

Of het nu gaat om communicatie, luisteren, delegeren of leiden, impact maken voor jou en uiteindelijk door jou is voor ons de mooiste uitdaging.

Dit zijn onze trainingen en trajecten in een overzicht, wil je liever op maat of heb je twijfels over wat het beste past? Twijfel niet langer en neem contact met ons op.

ONZE TRAININGEN

Phlinq geeft inzicht in het moment dat het gesprek of de situatie ontspoort en handvatten hoe opnieuw in gesprek te kunnen, zodat je veilig kunt werken. Inzicht in gedrag en communicatie, verbaal en non-verbaal, is hierbij noodzakelijk. Je krijgt deze inzichten tijdens deze eendaagse training de-escalerend communiceren van een Phlinq professional.
Meer informatie…

In de training leer je onderscheid te maken tussen mensen onder invloed en mensen met verward gedrag vanwege andere redenen. Wat zijn signalen van en wanneer spreek je over verward gedrag? Leer de signalen herkennen en hier effectief naar te handelen.
Meer informatie…

Communiceren, delegeren en excelleren! Kernbegrippen binnen de Phlinq cultuur en voor jou aangeboden op een presenteerblaadje. Bekrachtig jouw medewerkers, acteer als een echt team en laat communicatie voor je werken. Breng jezelf als manager naar een volgend niveau en word super effectief. Ga de uitdaging aan en haal het beste van jezelf naar boven!
Meer informatie…

Zelfinzicht en zelfredzaamheid worden beloond met zelfvertrouwen. M2G is een programma binnen Phlinq dat geïnspireerd en gebaseerd is op Psychomotorische training. De deelnemer wordt zich meer bewust van gedachten, gevoelens en impulsen. Het doel van M2G is het verminderen of wegnemen belemmerende overtuigingen door erop een lichamelijk actieve manier aan te werken, hierbij wordt de client als individu of in groepsverband begeleid door Phlinq. Meer informatie…
Het creëren van urgentie, stellen van prioriteiten en behalen van ambitie begint met het nemen en dragen van verantwoordelijkheid zonder te verslappen. Je leert jezelf kennen, behaalt doelen en ervaart hoe je weerstand omzet in succes.
Persoonlijke ontwikkeling pur sang!
Meer informatie…
In deze training doe je inzicht op en krijg je handvatten aangereikt om bewust te kiezen, te leiden en de meest effectieve situatie binnen de omstandigheden te creëren. Natuurlijk zijn er omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Echter, hoe je omgaat met omstandigheden wel! Wil jij het maximale uit jezelf halen, focus leggen op de dingen binnen je eigen invloedssfeer en hier optimaal gebruik van maken? Dit is de training voor jou!
Meer informatie…

Het gedrag van een verslaafde is een onuitputtelijke bron van zorg, verbijstering, onbegrip en wanhoop. Iedereen die met verslaafden te maken heeft herkend dit. De training geeft inzicht in wat verslaving is en hoe verslavingsgedrag tot stand komt. We geven je inzicht in het vroegtijdig herkennen en bieden je handvatten in de omgang met met mensen met een verslaving.
Meer informatie…

Bewust communiceren is de sleutel tot succes. Hoe stuur je op een win-win situatie en hoe ga je om met weerstand? Ben je een krachtige gesprekspartner en durf je het aan te geven als je dingen niet begrijpt? Krijg inzicht in jouw manier van communiceren, vind de echte aansluiting bij je gesprekspartner(s) en ervaar je invloed en (non)verbale communicatie. Zet dit alles in en pluk de vruchten van effectieve communicatie!
Meer informatie…

Deze training is dé kans om nog beter voor eigen veiligheid en voor die van anderen te zorgen. We bieden je de mogelijkheid om escalatie te voorkomen en in geval van escalatie te de-escaleren. Na de training heb je een “pakket veiligheid” op zak bestaande uit: praktische handvatten voor omgang met verwarde personen, kennis van leerprocessen en beheers je communicatie- en benaderingstechnieken.
Meer informatie…

Het gedrag van pubers en jong volwassenen leidt nogal eens tot frustraties, onbegrip en eventueel risicovolle situaties. Hoe komt dit gedrag tot stand, wat is het nut en noodzaak van deze ontwikkeling en hoe kun je dit gedrag en ontwikkeling in een positief opzicht beïnvloeden? Tijdens de training effectief communiceren met Pubers en Jong Volwassenen krijg je inzicht in de ontwikkeling van het puberbrein en het daaruit voortvloeiende gedrag. Daarnaast bieden we je handvatten om op een constructieve manier te communiceren, gedrag te structureren en risicovol gedrag te beperken.
Meer informatie…

ONZE TRAININGEN

Phlinq geeft inzicht in het moment dat het gesprek of de situatie ontspoort en handvatten hoe opnieuw in gesprek te kunnen, zodat je veilig kunt werken. Inzicht in gedrag en communicatie, verbaal en non-verbaal, is hierbij noodzakelijk. Je krijgt deze inzichten tijdens deze eendaagse training de-escalerend communiceren van een Phlinq professional.
Meer informatie…

In de training leer je onderscheid te maken tussen mensen onder invloed en mensen met verward gedrag vanwege andere redenen. Wat zijn signalen van en wanneer spreek je over verward gedrag? Leer de signalen herkennen en hier effectief naar te handelen.
Meer informatie…

Communiceren, delegeren en excelleren! Kernbegrippen binnen de Phlinq cultuur en voor jou aangeboden op een presenteerblaadje. Bekrachtig jouw medewerkers, acteer als een echt team en laat communicatie voor je werken. Breng jezelf als manager naar een volgend niveau en word super effectief. Ga de uitdaging aan en haal het beste van jezelf naar boven!
Meer informatie…

Zelfinzicht en zelfredzaamheid worden beloond met zelfvertrouwen. M2G is een programma binnen Phlinq dat geïnspireerd en gebaseerd is op Psychomotorische training. De deelnemer wordt zich meer bewust van gedachten, gevoelens en impulsen. Het doel van M2G is het verminderen of wegnemen belemmerende overtuigingen door erop een lichamelijk actieve manier aan te werken, hierbij wordt de client als individu of in groepsverband begeleid door Phlinq. Meer informatie…
Het creëren van urgentie, stellen van prioriteiten en behalen van ambitie begint met het nemen en dragen van verantwoordelijkheid zonder te verslappen. Je leert jezelf kennen, behaalt doelen en ervaart hoe je weerstand omzet in succes.
Persoonlijke ontwikkeling pur sang!
Meer informatie…
In deze training doe je inzicht op en krijg je handvatten aangereikt om bewust te kiezen, te leiden en de meest effectieve situatie binnen de omstandigheden te creëren. Natuurlijk zijn er omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Echter, hoe je omgaat met omstandigheden wel! Wil jij het maximale uit jezelf halen, focus leggen op de dingen binnen je eigen invloedssfeer en hier optimaal gebruik van maken? Dit is de training voor jou!
Meer informatie…

Het gedrag van een verslaafde is een onuitputtelijke bron van zorg, verbijstering, onbegrip en wanhoop. Iedereen die met verslaafden te maken heeft herkend dit. De training geeft inzicht in wat verslaving is en hoe verslavingsgedrag tot stand komt. We geven je inzicht in het vroegtijdig herkennen en bieden je handvatten in de omgang met met mensen met een verslaving.
Meer informatie…

Bewust communiceren is de sleutel tot succes. Hoe stuur je op een win-win situatie en hoe ga je om met weerstand? Ben je een krachtige gesprekspartner en durf je het aan te geven als je dingen niet begrijpt? Krijg inzicht in jouw manier van communiceren, vind de echte aansluiting bij je gesprekspartner(s) en ervaar je invloed en (non)verbale communicatie. Zet dit alles in en pluk de vruchten van effectieve communicatie!
Meer informatie…
Het gedrag van pubers en jong volwassenen leidt nogal eens tot frustraties, onbegrip en eventueel risicovolle situaties. Hoe komt dit gedrag tot stand, wat is het nut en noodzaak van deze ontwikkeling en hoe kun je dit gedrag en ontwikkeling in een positief opzicht beïnvloeden? Tijdens de training effectief communiceren met Pubers en Jong Volwassenen krijg je inzicht in de ontwikkeling van het puberbrein en het daaruit voortvloeiende gedrag. Daarnaast bieden we je handvatten om op een constructieve manier te communiceren, gedrag te structureren en risicovol gedrag te beperken.
Meer informatie…