Herkennen van en handelen bij verward gedrag

Na de training heb je een “pakket veiligheid” op zak bestaande uit: praktische handvatten voor omgang met verwarde personen, kennis van leerprocessen en beheers je communicatie- en benaderingstechnieken.

We bespreken de oorzaken van verward gedrag en leren je onderscheid te maken tussen mensen onder invloed van middelen en mensen met verward gedrag door andere oorzaken. Op basis van dit onderscheid leren we je gericht te communiceren en te handelen.

WAT LEER JE:

Je leert onderscheid te maken tussen verward gedrag en verward gedrag onder invloed en weet vervolgens de juiste communicatie in te zetten om de verwarde persoon echt te bereiken.

Programma

  • Observatietechnieken: observeren en waarnemen
  • Leerprocessen en totstandkoming van gedrag
  • Communicatietechnieken: verbaal & non-verbaal

VOOR WIE:

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het publiek domein en in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met verwarde personen.

DOOR WIE:

De training wordt gegeven door mensen uit de praktijk die ervaring hebben met GGZ problematiek en verslaving, verwarde personen en dak- en thuislozen in een ambulante setting. 

1– 10 personen · 1 dag · Incompany