Onderzoek & innovatie

Elke dag een beetje beter. Phlinq ondersteunt beleidsontwikkeling, creëert nieuwe producten en diensten. Daarnaast ontwikkelen we technologie die wordt ingezet ter preventie, monitoring en interventie. Wij doen wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek en helpen onze partners met het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Meten op basis van onderbuikgevoel? Wij onderbouwen graag de feiten.  Met de focus op sociale, maatschappelijke en zorg vraagstukken, creëert Phlinq een nieuwe standaard voor professionals, organisaties en bedrijven.

Onderzoek op basis van bestaande gegevens binnen de organisatie of nog te verzamelen gegevens binnen de organisatie? Phlinq doet wat nodig is om tot een gedegen advies te komen op basis van representatieve gegevens. Het doel?

Een onderzoek met gedegen advies om zo kennis bruikbaar te maken voor innovatie. 

EasyBlue is een product ontwikkeld in samenwerking met Phlinq waarbij aan de hand van tien levensgebieden gemeten wordt in welke mate er problematiek is in relatie tot dakloosheid, verslaving of anderszins mogelijk belemmerend omstandigheden. De uiteindelijke profielscore geeft een globaal beeld van de zelfredzaamheid en het groeipotentieel van de betreffende persoon.

Door deze tool word je gedwongen om op een andere manier naar mensen en vraagstukken te kijken en wordt slimme bedrijfsvoering realiteit in plaats van utopie.
Klik hier om meer te lezen
over Easy Blue

Onderzoek uitgelicht

Resultaten van het onderzoek uitgelicht:

  • Inzicht in omvang populatie dak- en thuisloze in de gemeenten
  • Inzicht in ernst en aard van de problematiek en de verdeling hierin
  • Inzicht in huidige zorg opvang, capaciteit en de hiaten hierin
  • Aanbevelingen voor vorming/aanpassing beleid