Over Phlinq

Wij zijn Phlinq. Wij onderzoeken, adviseren, trainen en interveniëren bij complexe maatschappelijke-, sociale- en zorg-problematiek. Wij dragen bij aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en waarbij iedereen zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven kan hebben.

Wij willen met een nieuwe standaard voor professionals, organisaties en bedrijven de samenleving impactvol veranderen. Wij denken dat het huidige systeem van sociale en maatschappelijke zorg onhoudbaar is en problemen vaak in stand houdt in plaats van oplost. Wij zien kansen om dat te veranderen.

Wij inspireren en ondersteunen onze partners met het vinden van concrete oplossingen, gebaseerd op een frisse visie met een fundamenteel andere zienswijze en aanpak. Vanuit een positieve blik op mensen en samenleven. Anders kijken, anders doen, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Wij zetten ons in voor een vitale maatschappij met een gezond leefklimaat waarin iedereen tot zijn recht komt. Door zorgvuldige en doelmatige inzet van beschikbare maatschappelijke middelen streven wij naar een zo groot mogelijk resultaat. Dat doen wij met praktijkgerichte trainingen op het gebied van zorg, openbare orde en veiligheid voor professionals in het maatschappelijk domein, direct toepasbaar in de praktijk.

Met onze innovaties ondersteunen wij de bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling van onze partners. Daarvoor creëren wij nieuwe producten en diensten waarbij bijvoorbeeld technologie wordt ingezet voor preventie, monitoring en interventie. Wij doen (wetenschappelijk) onderzoek en helpen onze partners met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Phlinq