Leiderschapstraject

Communiceren, delegeren en excelleren! Kernbegrippen binnen de Phlinq cultuur en voor jou aangeboden op een presenteerblaadje. Bekrachtig jouw medewerkers, acteer als een echt team en laat communicatie voor je werken. Breng jezelf als manager naar een volgend niveau en word super effectief. Ga de uitdaging aan en haal het beste van jezelf naar boven! 

Leiderschapstraject

Is een compleet traject van 6 maanden afgestemd op de groep – gedeeltelijk individueel en gedeeltelijk in groepsverband.

Tijdens deze 6 maanden worden verschillende thema’s behandelt en lopen we door verschillende fasen heen. Fases in het traject:

 • Bewustwording
 • Erkennen
 • Corrigeren
 • Leiden door demonstratie
 • Anderen leiden

Ben jij bereid te kijken naar jezelf om als een omgekeerde tornado te kunnen acteren voor jezelf én je team? Start met opstaan als een echte leider en neem je team aan de hand mee wanneer jullie strijden voor de titel van het jaar.

Opzet Leiderschapstraject

Intake – Blauwdruk

Iedere leidinggevende die in aanmerking komt voor het leiderschapstraject krijgt een intake om te inventariseren waar de behoefte ligt en om te inventariseren of er sprake is van een gebrek aan kennis en/of competenties en/of sprake is van een onwerkbaar fundament van waaruit getracht wordt te leiden.

3x live groepsmoment
Bij de start en vervolgens iedere 2 maanden zal er een live groepsmoment van 1 dagdeel staan dit momenten staat in het teken van kennisoverdracht, inzichten opdoen en ervaren.

3x 1 op 1 gesprek
In de tussenliggende maanden zal er een persoonlijk gesprek van een uur plaatsvinden online of op locatie om specifiek in te gaan om zaken waar iemand tegenaan loopt die te maken hebben met hem of haar als individu.

20x 1 op 1 momenten met key persoon
In de tussenliggende weken dienen deze momenten er voor om de key persoon te begeleiden en te trainen hoe de deelnemers te begeleiden. 1 of 2 wekelijks individueel- of groepsmomenten door key persoon met deelnemers. Tijdens deze momenten neemt de key persoon met de deelnemers individueel of in groepsverband de opdrachten door en inventariseert waar ze verder tegen aanlopen en maakt dit eventueel wil bespreekbaar met de begeleider vanuit Phlinq.

Telefonisch Ad Hoc advies en coaching gedurende 6 maanden voor alle deelnemers

1 maand Ad Hoc advies en coaching na afloop van het traject van 6 maanden

Werkwijze:

Leidt de leider principe
Deze werkwijze verschaft enerzijds nieuwe inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk en anderzijds zekerheid voor nu en in de toekomst doordat het intern belegd en geborgd wordt. De focus ligt op inzicht verschaffen en vervolgens doen om te ervaren en verder uit te kunnen dragen.

Wat leer je:

 • De eigen verantwoordelijkheid zichtbaar maken binnen een context
 • Inzicht krijgen in eigen patronen en deze doorbreken
 • Observeren van patronen
 • Eigen effectiviteit en die van je team verhogen
 • Mensen leiden middels communicatie
 • Context creëren en beïnvloeden

VOOR WIE:

De training is bedoeld voor het management team binnen een organisatie die het maximale uit zichzelf willen halen. En hun team en daarmee de organisatie naar een volgend level willen brengen

DOOR WIE:

De training wordt gegeven door mensen uit de praktijk die de koppeling kunnen maken vanuit de theorie naar extreme werkbaarheid en alles wat je op dit moment in de weg zit om optimaal te kunnen presteren.