Preventie & interventie

Samen is er meer winst te behalen. Dagelijks bieden wij oplossingen vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten, adviseren we op basis van gedegen kennis en ervaring en pakken we problemen in de kern aan.

Voor organisaties, verzekeraars en bedrijven

Op basis van de literatuur blijkt dat ongeveer 80% van langdurig verzuim is gebaseerd op disfunctioneren (binnen de huidige functie) en/of arbeidsconflict. Slechts 20% is terug te voeren op daadwerkelijk langdurig ziekte. 

Phlinq denkt mee binnen de organisatie en adviseert in combinatie met gedegen onderzoek hoe verzuim te voorkomen en uitgevallen medewerkers zo snel als mogelijk weer terug te brengen in het arbeidsproces. Wanneer het preventieve stadium gepasseerd is en er spraken is van daadwerkelijk verzuim maakt Phlinq een blauwdruk van de situatie. Op basis van deze blauwdruk stellen we een plan van aanpak (pva) op dat rekening houdt met de mogelijkheden en capaciteiten van de medewerker. Het pva kent grofweg 3 uitkomsten:

Versnelde uitstroom uit het bedrijf. Herplaatsing binnen de organisatie op een andere functie die beter passend is. Terugkeer in voorgaande functie waarbij de medewerker beter functioneert dan voorheen (potentiële medewerker van de maand)

De inventarisatie biedt naast de input voor een individueel pva, ook input voor een analyse van mogelijke structurele risicofactoren op uitval bij medewerkers in de toekomst.

OPDRACHTGEVER AAN HET WOORD

“Je komt zelden zo’n organisatie als Phlinq” tegen. Belachelijk efficiënt en bijzonder creatief,
dat zijn de eerste woorden die me te binnen schieten wanneer ik aan Phlinq denk. Wij
schakelen Phlinq op bij verzuim casussen waarvan het zeer aannemelijk is dat het langdurig
verzuim wordt, denk hierbij bijvoorbeeld aan burn-out gerelateerde klachten.
Phlinq inventariseert en tackelt structurele risicofactoren op uitval bij medewerkers in de
toekomst en werkt op basis van een blauwdruk met gedegen onderzoek. Waardoor onze
medewerkers succesvol begeleid worden, binnen 6 weken laten ze mij een “nieuwe”
medewerker zien, vol persoonlijke ontwikkeling, inzichten en groei. Een fundament die niet
alleen voor werkgever, maar ook een positieve “life changing” impact heeft op de dagelijks
handelen van de medewerker.
Kortom wij hebben het beste voor met onze medewerkers en willen dat ze ultieme levenslust
ervaren, Phlinq heeft hier een fundamentele bijdrage in…. Ik kan iedere organisatie
aanraden een partij als Phlinq in de hand te nemen voor een nieuwe standaard in je
organisatie.

Elise Natte

Directeur Visionair Imatech

Voor gemeenten

Phlinq inventariseert, coördineert en pakt problemen aan in de kern. 

Daarnaast adviseren wij organisaties, teams en individuele hulpverleners bij complexe sociaal maatschappelijke- en zorg vraagstukken.

De vlakken waarop Phlinq actief is, zijn de volgende: Omgang met personen met verward gedrag Openbare orde en veiligheid (Wijk en buurtaanpak) OGGZ, Verslavingsproblematiek, Gedragsproblemen en agressie

Eén van onze projecten uitgelicht

Voor zorginstellingen

Waar reguliere zorg stopt, begint Phlinq. Daar waar er sprake is van complexe dossiers binnen uw organisatie, creëert Phlinq overzicht en perspectief. Wij bieden grip en inzicht in situaties die vragen om creativiteit, doortastendheid en transparantie. 
Desgewenst kunnen wij geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk dossiers overnemen.

Wij delen graag onze zienswijze