Move2grow

Zelfinzicht en zelfredzaamheid worden beloond met zelfvertrouwen. M2G is een programma binnen Phlinq dat geïnspireerd en gebaseerd is op Psychomotorische training. De deelnemer wordt zich meer bewust van gedachten, gevoelens en impulsen. Het doel van M2G is het verminderen of wegnemen belemmerende overtuigingen door erop een lichamelijk actieve manier aan te werken, hierbij wordt de cliënt als individu of in groepsverband begeleid door Phlinq

Bewustwording van emoties en overtuigingen in combinatie met bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken met als doel klachten en problemen anders te benaderen. ‘Learning by doing’ staat centraal.

Tijdens de sessies worden de ervaringen en inzichten die worden opgedaan direct geconcretiseerd naar wat de persoon hier in het dagelijks leven mee kan of wat het voor invloed zou kunnen hebben als men anders handelt.

WAT LEER JE:

Nieuwe inzichten borgen door direct afspraken door te voeren in de dagelijkse praktijk.

Programma

  • Leren omgaan met agressie en impulsen
  • Leren herkennen en beter hanteren van stress
  • Beter leren omgaan met angsten
  • Omgaan met grenzen en lichaamssignalen

VOOR WIE:

M2G is een bewegingsprogramma voor mensen met burn-out en depressie klachten, die zich laten belemmeren door angst en onzekerheid. 

DOOR WIE:

De training wordt gegeven door mensen die theorie en actie kunnen samensmelten tot werkbare sessies waardoor mensen weer sterk op eigen benen kunnen staan.